บริการ Click & Collectช้อปง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน

 1.

ในหน้าดำเนินการชำระเงินเลือกวิธีจัดส่งเป็น Click & Collect
เลือกสาขา Supersports ที่ต้องการรับสินค้า


 2.

เมื่อสินค้าถึงที่สาขา ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งให้ไปรับสินค้า
(ใช้เวลา 2 วันในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ 5 วันในพื้นที่ต่างจังหวัด)


 3.

ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้หลังจากรับ SMS ยืนยันภายใน 7 วัน
โดยแสดง SMS และบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการรับสินค้า